6. Pražský endoskopický den


Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozval na již 6. Pražský endoskopický den, který je zároveň 18. Endoskopickým dnem pořádaným v IKEM. Uskuteční se v pozdnějším termínu než obvykle, a to 5. 5. 2015 – důvodem jsou časové dispozice pozvaného hosta, kterým je profesor Michael Bourke z Austrálie. Michael J. Bourke je v současnosti jedním z nejvyhledávanějších endoskopických prezentérů. Je všestranným endoskopistou, nicméně jeho hlavním tématem je endoskopická léčba časných neoplazií a na toto téma si také připravil přednášku ilustrovanou mnoha videoklipy.

Kromě endoskopické léčby časných neoplazií se předpokládá zařazení dalších metod jako terapeutické endosonografie, konfokální endomikroskopie, cholangioskopie, POEM, ERCP, stavění krvácení i další.

Věříme, že společně s Vámi připravíme a prožijeme program naplněný zajímavými výkony, novými poznatky a inspirující diskusí.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory

Prof. MUDr. J. Špičák, CSc.
Přednosta
Klinika hepatogastroenterologie IKEM

1] Příloha (.doc)