Cena pro nejlepší monografii a nejlepší publikaci za rok 2014


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší monografii v oboru gastroenterologie a a nejlepší publikaci pro autora do 35 let publikovanou v roce 2014. Podmínkou je členství v České gastroenterologické společnosti.

Uchazeči o toto (finanční) ohodnocení mohou zasílat své žádosti na sekretariát společnosti na e-mail pfeiferova.martina@gmail.com do 31.10.2015.

Ceny budou předány v rámci 33.českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze.