Cenu za celoživotní přínos kongresovému průmyslu 2014 získal prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.


Ve středu 13. 5. 2015 se v paláci Žofín konal šestý ročník slavnostního ocenění kongresových velvyslanců Ambassador Awards Evening.
„Cenu za celoživotní přínos kongresovému průmyslu“ za rok 2014 obdržel z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a prezidenta Prague Convention Bureau Sanjiva Suriho prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta kliniky hepatogastroenterologie Institutu Klinické a experimentální medicíny v Praze a člen výboru České gastroenterologické společnosti. Srdečně gratulujeme.