Barretův jícen

Barrettův jícen vstupní terapie termíny kontrol při absenci dysplázie
bez dysplázie do 3cm délky 6-12 M 3-5 R
nad 3cm délky 6-12 M 2-3 R
s dysplázií lehkého stupně1 RFA, EMR2 3-6 M 3-6 M 3 R 3-5 R
těžké stupně EMR, ESD, RFA3 3-6 M 3-6 M 6-12 M 1-2 R
s časným adenokarcinomem EMR, ESD3 3-6 M po 2 R 1 R 1 R 3-5 R

Základem je kvalitní vyšetření přístrojem s vysokým rozlišením s možností elektronického zvýraznění slizničního reliéfu po dobu nejméně 1 min/cm cirkumferentního postižení, včetně biopsií všech viditelných lézí a náhodných biopsii dle Seattle protokolu (4Q biopsie á 2 cm).
Nutná detekce, staging a případně resekce všech viditelných lézí.
1nutné potvrzení druhým čtením patologem centra z biopsií velkokapacitními kleštěmi nejméně při 2 endoskopiích při absenci viditelných zánětlivých změn
2alternativou pouze sledování á 6 M u pacientů s vysokým rizikem endoskopické terapie
3alternativou chirurgická terapie

Literatura: Martínek J et al. Standardy ČGS – endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neopláziemi jícnu. Gastroent Hepatol 2013;67:479-87.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

EMR – endoskopická slizniční resekce, ESD – endoskopická submukózní disekce, RFA – radiofrekvenční ablace, M – měsíc, R – rok