Kontakt

Guarant

Sekretariát České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
zajišťuje GUARANT International spol. s r.o.

Mgr. Barbora Císařová, mob: 702 068 290, e-mail: cisarova@associationhouse.cz

ČGS

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení
změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte
kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12

e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Výbor

České gastroenterologické společnosti