Nominace do UEG Rising Star 2018


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

UEG stejně jako v předešlých letech vybírá 6-8 mladých vědců jako Rising Stars. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP má možnost nominovat své členy, podpořit tak jejich kariéru a zviditelnit českou gastroenterologii v Evropě. Bližší podmínky najdete na stránkách UEG (https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-week-awards/rising-star-awards/)

Své návrhy zasílejte na adresu sekretariátu ČGS ČLS JEP (kontaktní osoba PhDr. Martina Pfeiferová: pfeiferova.martina@gmail.com) do 13.8. 2017.
ČGS ČLS JEP následně v korespondenčním hlasování vybere 2 kandidáty, které podpoří. Uzávěrka přihlášek na webu UEG je do 7. 9. 2017.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Vědecký sekretář ČGS ČLS JEP