Novinky a aktuality


Esmya (ulipristal acetát)

Společnost Gedeon Richter Plc., Maďarsko ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv 1. 8. 2018 rozeslala informační dopis pro zdravotnické pracovníky týkající se nové kontraindikace, požadavků na sledování jaterních funkcí a omezení indikace pro přípravek Esmya (ulipristal acetát). Dopis volně ke stažení zde

Informace o volbách 2018

Volební komise zvolená hlasováním výboru dne 21. 2. 2018 ve složení: prof. MUDr. Marcela KOPÁČOVÁ, Ph.D., Hradec Králové MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek-Místek MUDr. Naděžda Machková, Praha zvolila v elektronickém hlasování per rollam 27. 6. 2018 svojí předsedkyní prof. Kopáčovou. Dopis předsedkyně komise členům ČGS ke stažení zde Vzhledem k možné kolizi termínů návrhu kandidátů elektronickou a korespondenční volbou volební komise schválila posunutí termínu registrace [...]

UEG Week Vienna 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat o možnosti podávání Vašich abstrakt na odbornou akci UEG Week Vienna 2018. Více informací naleznete v přiloženém dopise zde . 20. – 24. října 2018 Místo: ACV, Vídeň, Rakousko

Pracovní jednání České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Ve dnech 12. – 13. 4. 2018 se konalo výjezdní zasedání České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP). Ve čtvrtek dopoledne nejprve zasedal výbor společnosti, dále navazovalo setkání s partnery a poté se členové výboru sešli s jihomoravskými gastroenterology. V pátek proběhlo setkání výboru se zástupci kraje, měst a nemocnic, akce byla zakončená tiskovou konferencí. [...]

ESGE Days 2019

ESGE Days 2019

Stanoviska ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF BL ve vztahu k použití LP Entyvio

Vážení členové České gastroenterologické společnosti, na základě předchozích jednání PS IBD a po dohodě s vedením VZP ČR byla přijata společná stanoviska ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu ve vztahu k použití LP Entyvio.   Vzhledem k tomu, že od 1. 2. 2018 vstupují v platnost podmínky SÚKL pro úhradu LP Stelara, podepsali zástupci ČGS [...]