Předatestační kurz gastroenterologie a Specializační kurz – Endoskopická hemostáza a terapie perforace v GIT (zvířecí model)


Předatestační kurz gastroenterologie – 7.9.-25.9.2015

Specializační kurz -21.9.2015,

II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/teoreticke-kurzy/