Informace o volbách 2018


Volební komise zvolená hlasováním výboru dne 21. 2. 2018 ve složení:

prof. MUDr. Marcela KOPÁČOVÁ, Ph.D., Hradec Králové

MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek-Místek

MUDr. Naděžda Machková, Praha

zvolila v elektronickém hlasování per rollam 27. 6. 2018 svojí předsedkyní prof. Kopáčovou.


Dopis předsedkyně komise členům ČGS ke stažení zde


Vzhledem k možné kolizi termínů návrhu kandidátů elektronickou a korespondenční volbou volební komise schválila posunutí termínu registrace směrem dopředu, tedy již v průběhu července a srpna. Elektronický a korespondenční výběr kandidátů a následná volba budou tak mít shodný časový prostor pro volbu. Ostatní termíny voleb zůstávají beze změny.