Vyhlášení výběrového řízení na 6. kongres ČGS 2017


Výbor ČGS ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořádání 6. kongresu České gastroenterologické společnosti v termínu podzim roku 2017.

Hodnotící kritéria:

1.       Odborná erudice hlavního pořadatele a publikační aktivita garantujícího pracoviště

2.       Zajištění live endoskopických přenosů, zkušenosti s pořadatelstvím odborných akcí

3.       Prostorové dispozice, atraktivita místa konání

4.       Předběžný, hrubý rozpočet kongresu

5.       Základní osnova programu

 

Zájemce o organizaci akce žádáme o zaslání přihlášky na e-mail pfeiferova.martina@gmail.com do 10. 1. 2016.

Na základě došlých přihlášek budou kandidáti vyzváni k prezentaci před výborem ČGS ČLS JEP, jehož zasedání se uskuteční v Praze 13. 1. 2016 od 10:00.