Výročí založení ČGS


Vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce si připomínáme 70. let od založení České gastroenterologické společnosti. Toto výročí bude připomínáno v průběhu celého roku na odborných akcích, jejichž vyvrcholením bude podzimní 33. Český a slovenský gastroenterologický kongres v Praze.

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o zaslání případných archivních dokumentů, historických fotografií a dalších materiálů, které se k minulosti naší odborné společnosti vztahují.

Materiály prosím zasílejte na sekretariát ČGS ČLS JEP PhDr. Martině Pfeiferové na E-mail pfeiferova.martina@gmail.com.

Děkujeme za Vaši spolupráci!

Výbor ČGS