1. ročník Ceny profesora Laty


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

vyhlašuje 1. ročník  CENY PROFESORA LATY  s finanční dotací 50 000 Kč

o nejlepší práci na téma „Využití umělé inteligence v digestivní endoskopii“