Příloha stanov – seznam Pracovních skupin a Odborných sekcí ČGS k 12. 4. 2017.

Pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty

Pracovní skupina pro spolupráci se zdravotními pojišťovnami

Pracovní skupina pro lékovou politiku

Pracovní skupina pro mimojícnovou refluxní chorobu

 

Odborné sekce:

Endoskopická sekce ČGS

Sekce mladých gastroenterologů ČGS

Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS