Významné ocenění pro prof. Jiřího Ehrmanna, CSc.


prof. Jiří Ehrmann, CSc.,  emeritní přednosta 2. interní kliniky FN Olomouc,  byl na návrh České gastroenterologické společnosti oceněn Zlatou medailí Jana Evangelisty Purkyně. Předání se uskutečnilo v Senátu České republiky dne  7.10. 2019.

Srdečně blahopřejeme

Výbor ČGS ČLS JEP