XIX. Pankreatologický den


Program ke stažení.

Pankreatologický den je jediné odborné forum  u nás , dávající  cílený  prostor nejen k prezentaci vlastních odborných sdělení, ale i k neformálnímu vzájemnému setkání všech, kteří mají pankreatologickouu problematiku rádi.

Současně si Vás dovolujeme pozvat k zaslání Vašich sdělení /název, autoři, pracoviště/ na adresu pdite.epc@gmail.com  do 1. 5. 2019.

Více informací můžete sledovat zde: http://cpc.voleman.cz/

Na setkání v Brně se za organizační výbor těší
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.