XXX. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2024 MEMORIÁL PROF. MIROSLAVA RYSKY A 22. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII ČLS JEP