Ediční plán pro nadcházející čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie


Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie uvítá originální vědecké články, výsledky studií, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti.

Pokyny pro autory a více informací o redakčním systému OPEN JOURNALS SYSTEM (OJS) naleznete na http://www.csgh.info/cs/pokyny-pro-autory.

 

 

2017; 71(1) – IBD

vložení článků k recenzi do OJS: 7. prosince 2016

termín vydání: 24. února

 

2017; 71(2) – hepatologie

vložení článků k recenzi do OJS: 6. února

termín vydání: 25. dubna

 

2017; 71(3) – digestivní endoskopie

vložení článků k recenzi do OJS: 23. března

termín vydání: 26. června

 

2017; 71(4) – klinická a experimentální gastroenterologie

vložení článků k recenzi do OJS: 6. června

termín vydání: 25. srpna

 

2017; 71(5) – gastrointestinální onkologie

vložení článků k recenzi do OJS: 1. srpna

termín vydání: 25. října

 

2017; 71(6) – dětská gastroenterologie a hepatologie + bariatrie

vložení článků k recenzi do OJS: 26. září

termín vydání: 19. prosince