Volby ES 2019

Vážení členové
Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,

výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP rozhodl na návrh výboru
Endoskopické sekce (ES ČGS) na svém jednání dne 3. 4. 2019
o konání voleb do výboru (rady) ES
pro období od 1/2020 do 1/2024. Volby proběhnou na návrh
výboru ES jednokolově elektronickou formou.

Výbor zvolil
volební komisi ve složení:

doc. MUDr. Martin BORTLÍK, Ph.D., Praha

MUDr. Jiří CYRANY, Ph.D., Jičín

MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek Místek

Předvolební materiály:

Případné
předvolební materiály (v rozsahu do 1800 znaků včetně mezer + fotografie
osoby) možno zasílat sekretariátu ČGS na e-mailovou adresu pfeiferova.martina@gmail.com. Materiály budou publikovány na webech
ČGS a ES od jejich zaslání do 27. 9. 2019.

Volba:

Zpráva o
spuštění elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v centrální
evidenci členů ČLS JEP prostřednictvím systému pro elektronické volby
z e-mailu:

noreply@greception.com  dne 30. 9. 2019. Ze seznamu volitelných členů ES (seznam
členů uzavřený k 1. 9. 2019 bez členů volební komise) bude možné v období 30.
9. – 13. 10. 2019 volit 7 osob do výboru ES.

Výsledky voleb:

Volební komise
obdrží protokol o výsledku elektronické volby, který uvede jako přílohu zápisu
o výsledku voleb, který členové volební komise opatří podpisy a případnými
námitkami. Obdrží-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný
počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.
Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise na internetových stránkách
ČGS www.cgs-cls.cz.

Stížnosti:

Stížnosti  na  průběh  voleb  lze  podávat  písemně
do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb na adresu sekretariátu
ČGS, o stížnosti rozhoduje volební komise.

Archivace:

Protokol a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje ČLS po dobu pěti roků.

Více na www. http://www.endoskopiste.cz/