Ambulantní gastroenterologové

Vážení kolegové, milí přátelé,

vítejte na nově vytvořených webových stránkách Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS.

Na tomto místě najdete praktické a aktuální informace, užitečné soubory a aplikace ke stažení, oznámení o plánovaných a probíhajících akcích a mnoho dalšího.


O nás

 • Sekce ambulantních gastroenterologů sdružuje lékaře-gastroenterology působící v ambulantní sféře, jejím cílem je hájit společné zájmy a prosazovat společné cíle této specifické skupiny ambulantních specialistů. Více o záměrech a plánech Sekce najdete ZDE
 • Složení zvolené rady sekce
  • MUDr. Luděk Hrdlička, předseda rady Sekce
  • MUDr. Martin Bortlík Ph.D., MUDr. Michal Pročke, MUDr. Tomáš Vaňásek Ph.D, členové rady Sekce
 • Zájemci o členství v Sekci ambulantních gastroenterologů se mohou hlásit ZDE. Členství v sekci je pro členy ČGS ČLS JEP zdarma.
 • Aktuální seznam dosud přihlášených členů naleznete ZDE. Pokud jste se hlásili za členy sekce a Vaše jméno není uvedeno v tomto seznamu, zkuste se přihlásit znovu prostřednictvím formuláře, mohlo dojít k chybě v systému a selhání přenosu dat.

Ke stažení

 • Tabulka pro výpočet ADR a CIR: Pro hodnocení kvality koloskopie v ambulantní i nemocniční praxi je důležitý výpočet míry detekce adenomů (adenoma detection rate, ADR) a míry úspěšnosti intubace céka (ceacum intubation rate, CIR). K usnadnění výpočtu těchto parametrů Vám nabízíme jednoduchý nástroj – tabulku pro záznam koloskopických vyšetření, která automaticky počítá ADR a CIR a statistické vyhodnocení zobrazuje v jednoduchém přehledném formátu. Tabulka je k dispozici volně ke stažení ZDE, návod pro její vyplnění je součástí souboru (na 3. záložce excelové tabulky).
 • Aktuálně platné registrační listy základních endoskopických výkonů naleznete ZDE,  kompletní seznam zdravotních výkonů je dostupný na http://szv.mzcr.cz/Vykon.
 • Checklist ambulantního gastroenterologa ke stažení ZDE
 • Newslettery Sekce: 

Plánujeme

 • Workshop Sekce ambulantních gastroenterologů – srdečně Vás zveme na Workshop, který se bude konat v rámci Českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze dne 27.11.2019. Diskutována budou organizační a zejména odborná témata. Podrobný program naleznete ZDE.
 • Účast na jednáních s MZČR a plátci zdravotní péče: Zástupci Sekce ambulantních gastroenterologů se budou účastnit vícestranných jednání o úhradách a kódech ambulantních gastroenterologických vyšetření. Cílem je úprava úhrad jednotlivých vyšetření tak, aby odpovídala reálným nákladům na vyšetření a aktuálním cenám endoskopické techniky, dalšího potřebného vybavení a spotřebního materiál.
 • Organizace vzdělávacích akcí: Sekce ambulantních gastroenterologů se bude podílet na organizaci vzdělávacích akcí a odborných diskusních fór, např. formou speciální sekce v rámci každoročních Vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů i jiných odborných akcí.

Zápis ze zasedání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP

 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 12. 4. 2017 – zde
 • Zápis z jednání volební komise SAG 2017 ke stažení zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 24. 1. 2018 – zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 1.4.2019 – zde

Kontaktní informace

 • Jakékoli dotazy, připomínky či návrhy můžete zasílat mailem na adresu martina.pfeiferova@gmail.com nebo na adresu ludek.hrdlicka@post.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

MUDr. Luděk Hrdlička, předseda rady Sekce ambulantních gastroenterologů

MUDr. Martin Bortlík Ph.D., MUDr. Michal Pročke a MUDr. Tomáš Vaňásek Ph.D, členové rady Sekce