TZ ESGE DAYS 2019


Příloha DOCX ke stažení.

Na začátku dubna se v Praze konala konference ESGE Days 2019, kterou organizovala mezinárodní společnost ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) společně s Českou gastroenterologickou společností (při České lékařské společnosti JEP) a Endoskopickou sekcí Slovenské gastroenterologické společnosti.  Jednalo se o druhý ročník konference, která má ambici stát se nejvýznamnější vzdělávacím projektem v oblasti gastrointestinální endoskopie na světě. Počet účastníků se přiblížil třem tisícům. V rámci kongresu byl v IKEM jako poprvé v Evropě proveden zcela nový typ endoskopické operace – tzv. F–POEM, pomocí které se nově léčí pacienti s poruchou hybnosti jícnu.

Konference se účastnili odborníci z celého světa. Řada významných světových odborných společností reprezentující endoskopické či příbuzné obory spolupracovaly ve formě organizace společných symposií či vysláním svých odborníků. Významnou částí kongresu byly živé přenosy z endoskopických sálu Kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Největší pozornost zaznamenal endoskopický výkon F–POEM, který zde úplně poprvé mimo území Japonska provedl prof. Haruhiro Inoue a který se z Prahy přenášel do celého světa. „Endoskopická operace F–POEM je naprostou novinkou v našem oboru. Věříme, že do budoucna by tento typ operace mohl pomoci pacientům po celém světě. I proto jsme ji z IKEM vysílali živě do celého světa. Jedná se o zdokonalení již existujícího výkonu POEM, který provádíme na naší klinice již několik let a při kterém se pacientům s poruchou polykání protne svalovina jícnu. Toto přerušení však u některých pacientů způsobí reflux žaludečního obsahu zpět do jícnu. V případě F-POEM je protětí svaloviny doplněno o fundoplikaci. Kolem dolní části jícnu se vytvoří manžeta, která reflexu brání“, říká organizátor kongresu a zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph. D. a dodává: „To celé se provede pomocí endoskopu a bez jediné jizvy na kůži.“

Konference probíhala v průběhu 3 dnů, ve 12 paralelních sekcích a zahrnovala kompletní problematiku gastrointestinální endoskopie a příbuzných oborů. Mezi klíčová témata patřila například endoskopická diagnostika a léčba časných neoplázií zažívacího traktu, kvalita endoskopie, nové metody a technologie v diagnostické a terapeutické endoskopii, novinky v diagnostice a léčbě nádorů žlučových cest a pankreatu či prezentace a diskuse nad doporučenými postupy v endoskopii.  Vrcholem kongresového programu byl živý přenos endoskopických výkonů, pro který organizátoři vybrali české pracoviště. „Provádění endoskopických výkonů v Praze je významnou poctou pro českou endoskopii a výjimečnou příležitostí k prezentaci IKEM a českých odborníků ve světě,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroengterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Vedle F-POEM byli k vidění další specializované endoskopické výkony v podání špičkových světových endoskopistů.  Mezi nejvýznamnější patřili endoskopická submukózní disekce v kolon (Y. Saito, Japonsko) a žaludku (M. Dinis-Ribeiro, Portugalsko), odstranění submukózní nádoru jícnu (P. Chiu, Hong Kong), radiofrekvenční ablaci karcinomu žlučovodu (N. Reddy, Indie) či endoskopickou choledochoduodenoanastomózu (M. Barthet, Francie) či gastroenteroanastomózu (M. Perez-Miranda, Španělsko). Českou endoskopii reprezentovali J. Špičák, J. Martínek, T. Hucl (IKEM) a S. Rejchrt (Hradec Králové). Třešničkou na dortu postaveném v IKEM byla práce dr. Jany Maluškové, která se svým týmem přes noc zpracovala všechen získaný materiál tak, aby mohla již následující den poskytnou účastníkům kongresu výsledky práce endoskopistů.

Součástí konference byla také elektronická posterová sekce, diskusní fóra, mezinárodní znalostní soutěž pro mladé endoskopisty a praktické hands-on kurzy. Při nich byla účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických výkonů na počítačových, plastikových ale také zvířecích modelech. Byla zde také výstava farmaceutických firem. Praktická endoskopická výuka pak proběhla pod vedením doc. Tomáše Hucla z IKEM a jako lektoři na ní participovali i čeští a slovenští endoskopisté. Spolupráce ESGE s odbornými společnostmi z České a Slovenské republiky je významná a pro kongres zásadní. Obě společnosti uspořádali v rámci ESGE Days svůj vlastní endoskopický kongres – 41. české a slovenské endoskopické dny. Všichni čeští a slovenští přednášející byli součástí mezinárodní části kongresu, ve kterém hráli aktivní roli a umožnili tak zásadní zviditelnění české a slovenské gastroenterologie ve světě.


← Zpět na tiskové zprávy