Zastavení voleb do rady Sekce mladých gastroenterologů


Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

volební komise se rozhodla zastavit elektronické volby do rady Sekce mladých gastroenterologů (SMG) a dosavadní hlasování anulovat. Důvodem jsou znovu problémy s nekompletním seznamem členů, které jsou podmíněny systémem členské evidence ČLS JEP. Dosud došlé předvolebních materiálů jsou vystaveny na webových stránkách ČGS, další je možné od tohoto sdělení do odvolání k publikaci zasílat.

Zde je  publikován stávající seznam členů SMG ČGS tak, jak nám byl předložen členskou evidencí ČLS JEP. Vzhledem k ochraně osobních údajů je publikován ve formě osobních čísel ČLS JEP (osobní číslo najdete v e-mailové výzvě k zaplacení příspěvků, kterou jste obdrželi 20. 2. 20 z adresy info@cls.cz v kolonce variabilní symbol). Věnujte prosím pozornost tomuto seznamu a pokud v něm nejste uvedeni přesto, že se považujete za člena SMG ČGS, sdělte to sekretariátu ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

Další postup voleb bude stanoven na jednání výboru ČGS v rámci Hradeckých gastroenterologických dnů, o jehož výsledku budete informováni.

Více informací o volbách naleznete ZDE

S pozdravem

Jiří Cyrany

za volební komisi