Výběrové řízení na knihu Gastroenterologie a hepatologie


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na hlavního autora učebnice

Gastroenterologie a hepatologie

určené pro postgraduální vzdělávání gastroenterologů.

Zájemce žádáme o anotaci díla obsahující zejména:

  1. Autorský kolektiv (hlavní autor, pořadatelé)
  2. Plánovaný rozsah díla
  3. Členění kapitol
  4. Potenciál pro interaktivní a elektronické využití
  5. Časový plán
  6. Finanční plán
  7. Nakladatelství

Přihlášky přijímá sekretariát ČGS ČLS JEP na adrese pfeiferova.martina@gmail.com do 29.2.2016