Výběrové řízení na pořádání 18. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 18. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech, 21. – 23. 11. 2024.

Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 30. 9. 2023 na adresu předsedy ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ilji Tachecího, Ph.D., tacheci@gmail.com a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace či videoprezentace na schůzi výboru ČGS dne 3. 10. 2023 od 13 hodin v Ústí nad Labem, Hotel Větruše, Fibichova 392/23, Ústí nad Labem.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informování do 14 dní od této prezentace.