Výzkumné šetření EUPRON


Vážené kolegyně / Vážení kolegové

Ústav Teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK si Vás dovoluje pozvat k účasti na mezinárodním výzkumném šetření EUPRON (EUropean Pharmaceutical Role Of Nurses), jehož cílem je z pohledu lékaře, farmaceuta a sestry detailněji popsat a porozumět současné roli sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče.

Šetření je organizováno Univerzitou v Antverpách a Univerzitou v Utrechtu, a probíhá v celkem 16  evropských zemích včetně České republiky. Rozdíly v míře participace jednotlivých členů multioborových týmů při zajišťování rozdílných činností během poskytování zdravotní péče se zdají být v různých zemích nemalé. Jedním z výstupu tohoto šetření by tedy mělo být také srovnání pojetí a vnímání role sestry v procesu podávání léčivých přípravků a zajištění farmaceutické péče v participujících zemích.

Z Vaší strany znamená účast vyplnění elektronického dotazníku dostupného na:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a91TwLfW0FatRlz?Q_Language=CS

Jeho vyplnění zabere zhruba 10 minut času. Vaše účast v šetření je zcela dobrovolná. Ochranu osobních údajů zajišťuje Univerzita v Antverpách v souladu s platným belgickým právem. Vyplněním a odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním kódovaných dat k výše uvedeným účelům, nebude je však možné spojovat s Vaším jménem nebo jakýmikoli jinými identifikačními údaji.

Souhlas se šetřením vydala etická komise Univerzity v Antverpách 10.11.2017.

Pro více informací je možné využít níže uvedených kontaktů na koordinátora pro Českou republiku, přednostku Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK, případně také na výzkumný tým Univerzity v Antverpách.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

 

Mgr. Jana Heczková

Přednostka ÚTPO 1.LF UK

jana.heczkova@lf1.cuni.cz

tel. +420 24964419

 

Kontakty na organizátory a koordinátory v dalších zemích:

Belgie – University of Antwerp

Prof. dr. Bart Van Rompaey: Bart.VanRompaey@uantwerpen.be

Prof. dr. Tinne Dilles: Tinne.Dilles@uantwerpen.be

Drs. Elyne De Baetselier: Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be

Drs. Kelly Sabbe: Kelly.Sabbe@uantwerpen.be

Drs. Toke Vanwesemael: Toke.Vanwesemael@uantwerpen.be

Drs. Filip  Haegdorens:  Filip.Haegdorens@uantwerpen.be

Nizozemí – Utrecht University

Marieke Schuurmans: M.J.Schuurmans@umcutrecht.nl

Carolien Sino: carolien.sino@hu.nl

Nienke Dijkstra: Nienke.dijkstra@hu.nl

Německo – Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg

Gero Langer: gero.langer@medizin.uni‐halle.de

Řecko – University of Athens

Styliani Tziaferi: stziaferi@nurs.uoa.gr

Maďarsko – University of Pécs

Dorina  Pusztai:  dorina.pusztai@etk.pte.hu

Itálie

Alba Malara: alba.doc@tiscali.it

Macedonie – Higher medical school, Bitola

Izabela Filov: belafilov@gmail.com

Norsko – Østfold University College, Halden

Vigdis Abrahamsen Grøndahl: vigdis.a.grondahl@hiof.no

Ann Karin Helgesen: ann.k.helgesen@hiof.no

Polsko – Medical University of Warsaw

Bożena Czarkowska-Pączek: dom_paczek@o2.pl

Portugalsko – Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Luis Batalha: batalha@esenfc.pt

Slovensko – Slovenská zdravotníck univerzita

Elena Žiaková: elena.ziakova@szu.sk

Slovinsko – University of Primorska

Mirko  Prosen: Mirko.Prosen@fvz.upr.si

Španělsko – University of Alicante

Manuel Lillo-crespo: manuellillocrespo@gmail.com

Švédsko – Karolinska Institute

Monica  Bergqvist:  monica.bergqvist@ki.se

Velká Británie – Swansea University a Bournemouth University

Sue Jordan: s.e.jordan@swansea.ac.uk

Sarah Keeley: SKeeley@bournemouth.ac.uk