Prezentace ze vzdělávacích akcí ČGS

 

33. český a slovenský gastroenterologický  kongres

12.11. – 14.11.2015

Clarion Congress Hotel Praha

čtvrtek 12.11.2015

 

 • 09:00 – 09:50  Slavnostní zahájení kongresu

Předsedající: K. Lukáš, T. Zima, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá

                            Proslov rektora – garanta kongresu

                            70 let České gastroenterologické společnosti

                            Vyhlášení literárních cen České gastroenterologické společnosti

                            Křest nových knih


 • 09:50 – 10:20  Mařatkova přednáška

Předsedající: K. Lukáš

Jaké jsou nežádoucí události ve screeningu kolorektálního karcinomu a jak jim předcházet?
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Praha)


 • 10:10 – 10:40 Přestávka na kávu

10.40–12.00  Odborné plenární zasedání. Jak pokročil náš obor?
Předsedající: M. Lukáš, Z. Zádorová, R. Keil

T. Hucl: Gastrointestinální onkologie

T. Hucl (Praha)

Gastrointestinální endoskopie
J. Martínek (Praha)

Idiopatické střevní záněty

T. Hlavatý (Bratislava)

Klinický výzkum: Esophageal inflammation
 M. Vieth (Bayreuth, Německo)


 •  12.00–13.3     Polední přestávka
  Satelitní sympozium EGIS
  Satelitní sympozium TAKEDA

 • 13.30–15.00   Sekce A1–D1

ZENIT

 • A1: Idiopatické střevní záněty
  Předsedající: M. Lukáš, M. Huorka

State of the art lecture: Role of e-health in IBD patients
         N. Pedersen (Kodaň, Dánsko)

Laparoskopické operace u ISZ
         M. Kasalický (Praha)

Postavenie probiotik  v liečbě ISZ
         M. Huorka (Bratislava)

Anemie a ISZ
       T. Douda (Hradec Králové)

Vplyv liečby na minerálnu kostnú denzitu u ISZ
      A. Krajčovičová (Bratislava)

NADIR

 • B1: Pankreas
  Předsedající: J. Špičák, R.Hyrdel

Screening sporadického karcinomu pankreatu
          M. Frič (Praha)

Cystické léze pankreatu: Diagnostika, sledování, léčba
           T. Hucl (Praha)

Cystické léze pankreatu – chirurgická léčba
          M. Oliverius (Praha)

Technologické novinky v diagnostice a léčbě pankreatopatií
        J. Špičák (Praha)

Diabets mellitus a karcinom pankreatu nebo karcinom pankreatu a diabetes mellitus?
        M. Zavoral (Praha)

LEO+VIRGO

 • C1: Volná sdělení I.
  Předsedající: L. Jurgoš, V. Procházka

Endoskopická sleeve gastroplastika v léčbě obezity – první zkušenosti v ČR
       E. Machytka (Ostrava)

Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection
       O. Urban (Ostrava)

Biodegradabilní stenty v léčbě benigních stenóz žlučových cest
      J. Petrtýl (Praha)

Endosonografické drenáže žlučových cest a pankreatu
     K. Mareš (Praha)

Použití metalických stentů při transgastrické nekrektomii
     M. Řehoř (Jablonec nad Nisou)

Prediktory částečné vs. kompletní symptomatické odpovědi u pacientů s achalázií jícnu po POEM
    Z. Vacková (Praha)

Preliminary results of the EndoBarrier study: Efficacy and factors predicting a sub-optimal effect
   M. Beneš (Praha)

Endoskopická léčba versus observace pacientů s Barrettovým jícnem s nízkým stupněm dysplázie
  M. Voška (Praha)

Efektivita střevní přípravy – porovnání roztoku sulfátových solí a polyethylenglykolu
T. Grega (Praha)

TYCHO+KEPLER

 • D1: Střevní mikrobiom
  Předsedající: J. Bureš, J. Cyrany

State-of-the-art: Střevní mikrobiom – zapomenutý orgán

        J. Bureš (Hradec Králové)

Současné možnosti léčby klostridiové kolitidy
        P. Vítek (Frýdek-Místek)

Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom
      D. Kohoutová (Hradec Králové)

Fekální bakterioterapie
      P. Drastich (Praha)

Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě
     J. Cyrany (Hradec Králové)


15.00–15.30       Přestávka na kávu


15.30–17.00       Sekce E1–H1

ZENIT

 • E1: Biologická léčba ISZ
  Předsedající: M. Bortlík, T. Hlavatý

 Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby ISZ?
       M. Bortlík (Praha)

Miera relapsov u ISZ pacientov v hlbokej remisii po vysadení antiTNFa liečby: prospektívna open-label štúdia
        T. Hlavatý (Bratislava)

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ
      O. Ryska (Hořovice)

Prvý rok skúseností s biosimilárnym infliximabom u ISZ
     A. Krajčovičová (Bratislava)

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ
    T. Vaňásek (Hradec Králové)

NADIR

 • F1: Hepatologie
  Předsedající: J. Horák, T. Fejfar

Klinicky významná portální hypertenze
        T. Fejfar (Hradec Králové)

Hepatorenální syndrom
        J. Horák (Praha)

Metabolické nemoci jater
       M. Jirsa (Praha)

LEO+VIRGO

 • G1: Workshop ambulantních gastroenterologů
  Předsedající: I. Líbalová, A. Jungwirtová

Nové Rámcové smlouvy na dobu neurčitou a úhradové dodatky na rok 2016, zvýšení ceny práce lékaře
       I. Líbalová (Praha)

Aktuální problémy screeningu kolorektálního karcinomu
       T. David(Praha)

Ambulantní specialista a psychologické aspekty  provozování privátní praxe
     J. Hloušková (Praha)

Ambulantní specialista a zdraví  pacientů (i provozovatele zdravotnického zařízení)
    Z. Králová (Praha)

Ambulantní specialista a osobní, partnerský a rodinný život
   A. Jungwirthová,  J. Hloušková (Praha)

Diskuse

TYCHO+KEPLER

 • H1: Mini-invazivní endoterapie
  Předsedající: R. Keil, Z. Zádorová

Laparoskopické resekce jater
         J. Froněk (Praha)

Endosonografické drenáže žlučových cest a pankreatu
        K. Mareš (Praha)

Transanální operace Wolfovým rektoskopem
        P. Hladík (Praha)

Apollo systém: terapeutické možnosti
      R. Keil (Praha)


pátek 13.11.2015

 • 08.30–10.00   Sekce A2–D2

ZENIT

 • A2: Kolorektální karcinom
  Předsedající: O. Urban, V. Mandys

Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2015
         Š. Suchánek (Praha)

Kvalita screeningové koloskopie a jak ji sledovat
      I. Mikoviny-Kajzrlíková (Frýdek-Místek)

Limity endoskopické slizniční resekce v kolon a rektu
    O. Urban (Ostrava)

Histologické vyšetření endoskopických resekátů z kolon a rekta
    V. Mandys (Praha)

Histopatologické a funkční výsledky u pacientů po resekcích rekta pro časný karcinom
    J. Örhalmi (Hradec Králové)

NADIR

 • B2: Endoskopický videomaratón
  Předsedající: P. Vítek, B. Pekárek

Endoskopické ošetření Dieulafoy léze jejuna
          M. Hanousek, P. Falt, P. Fojtík., O. Urban (Ostrava)

ERC pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y-anastomózou
         B. Kianička, P. Dítě, H. Nechutová, J. Vaníček, P. Piskač (Brno)

Využití EUS navigované choledochoduodenostomie v léčbě biliární obstrukce
       M. Kraus, P. Kovala, M. Kremer (Ostrava)

Veľká lokálna reziduálna neoplázia so stenózou po TEM- endoskopické riešenie
       B. Pekárek, R. Doval, Ľ. Źitňan, J. Májek, J. Pechan (Bratislava)

Od extrakce PEG k endoskopické submukózní disekci
     J. Cyrany (Hradec Králové)

Jícnové píštěle a stenty
    S. Rejchrt, T. Douda (Hradec Králové)

Endoskopická resekce časného adenokarcinomu jícnu
   A. Buriánová, P. Vítek, V. jr. Hořava, J. Kuchař, Ju. Chalupa, J.  Ürge (Havířov, Frýdek-Místek) 

Zavedení PEG kombinovanou (laparoskopickou a endoskopickou) technikou
  J. Bureš, J. Örhalmi (Hradec Králové)

Laparoskopicky asistovaná endoskopická resekce karcinoidu bulbu duodena
  P. Vítek, M. Chrostek, J. Kuchař, P. Řeha, I. Mikoviny Kajzrlíková, V. jr. Hořava (Frýdek-Místek)

Endoskopická septotomie Zenkerova divertiklu
  P. Fojtík, M. Hanousek, P. Falt, O. Urban (Ostrava)

TYCHO+KEPLER

 • C2: Sekce sester I. – výživa
  Předsedající: A. Tichá, A. Baloghová, M. Gabrielová, L. Pracná
 • Zahájení
  A. Tichá (České Budějovice)

Parenterální výživa, enterální výživa
       R. Neubauerová (České Budějovice)

Endoskopická dilatace stenóz GIT
      E. Berková (Frýdek-Místek)

POEM – terapeutický výkon
    B. Malá (Praha)

První humánní studie – nový polykací, samo-vyprazdňovací a vyloučitelný intragastrický balon v léčbě obezity
   M. Nociarová (Ostrava)

Co tíží současnou endoskopii
  P. Bašová (Jablonec nad Nisou)

LEO+VIRGO

D2: Volná sdělení II.
Předsedající: J.Koželuhová, M.Zakuciová

Comparison of three different immunoassays for monitoring of CT-P13 (Infliximab) therapy in IBD
 D. Ďuricová (Praha)

Long-term functional outcome and quality of life after restorative proctocolectomy
 M. Kostrejová (Praha)

Biosimilars v léčbě nemocných s ISZ
 M. Konečný (Olomouc)

Výskyt kožních nežádoucích projevů biologické terapie u ISZ pacientů
 K. Jůzlová (Praha)

Dlouhodobá efektivita anti-TNF terapie u idiopatických střevních zánětů – vlastní zkušenosti
 V. Zbořil (Brno)

Primární neodpovídavost na anti-TNF terapii – vlastní zkušenosti
 L. Kučerová (Brno)

Manifestace anoperianální fistulace v průběhu biologické léčby ISZ
 L. Prokopová (Brno)

Enterální by-pass na principu tlakové anastomosy pomocí magnetického implantabilního zařízení
 E. Machytka (Ostrava)

Perzistentní/rekurentní im u pacientů po rfa není rizikovým faktorem rekurence neoplazie
 J. Krajčíová (Praha)


 • 10.00–10.30    Přestávka na kávu

 • 10.30–12.00     Sekce E2–H2

ZENIT

 • E2: Funkční poruchy – Je funkční porucha diagnózou primární nebo diagnózou z nouze?
  Předsedající: A. Hep, M. Kaščák, K. Lukáš

Obecně o dyspepsii
         K. Lukáš (Praha)

Funkční poruchy a mikrobiom
        P. Hrabák (Praha)

Funkční poruchy provázející příjem potravy
       P. Kohout (Praha)

Solární syndrom a neurodigestivní astenie – existují vůbec?
      A. Hep (Brno)

Mohou být bolesti v oblasti trávicího traktu jen funkční?
      M. Kaščák (Trenčín)

NADIR

 • F2: Onemocnění horního trávicího traktu
  Předsedající: J. Martínek, L. Jurgoš

State of the art: Barrett’s LGD: innocent bystander or relevant finding?
        M. Vieth (Bayreuth, Německo)

Endoskopická léčba Barrettova jícnu a časného adenokarcinomu
        J. Martínek (Praha)

Eosinofilní ezofagitida: protonové inhibitory, suspenze steroidů nebo jiná léčba?
       B. Kunčák (Levice)

Kdy indikovat manometrii jícnu
      Z. Vacková (Praha)

Kdy (ne)indikovat fundoplikaci
      A. Pazdro, T.  Haruštiak (Praha)

TYCHO+KEPLER

 • G2: Sekce sester II. – spolupráce endoskopického týmu
  Předsedající: A.Tichá, A. Baloghová, M. Gabrielová, L. Pracná

Metodika komunikace s pozůstalými
         R. Grossová (Brno)

Dilatace stenos v  trávicím traktu
        M. Veselá, P. Jurigová, Š. Suchánek (Praha)

Direktní PEG
       P. Absolonová (Brno)

Endosonografie
       M. Gabrielová (Zlín)

Zásady použití elektrokoagulační a řezací jednotky
      L. Wisnievski (Praha)

Terapeutické výkony v digestivní endoskopii
     L. Válková (Ostrava)

LEO+VIRGO

 • H2: Volná sdělení III.
  Předsedající: Z. Zádorová, V. Kojecký

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem
     T. Grega (Praha)

Molekulární typování kolorektálních nádorů z pohledu gastroenterologa
       P. Mináriková (Praha)

Klinické vyšetření KRAS mutací v EUS-FNA preparátech pacientů s pankreatickou masou
     B. Bunganič (Praha)

Endoskopická histologizace diminutivních polypů tračníku. Jsme připraveni na změnu?
    R. Procházka (Železný Brod)

Neuroendokrinní tumor žlučových cest – vzácná diagnosa
   J. Pintová (Jablonec nad Nisou)

Totální gastrektomie a rizikové faktory dehiscence anastomózy
   M. Šnajdauf (Praha)

Cystické nádory pankreatu – dianostika a léčba
  K. Rupert (Plzeň)

Endoskopická vs. chirurgická léčba „high-risk“ karcinomů jícnu
  M.Kollár (Praha) 

Diabetes mellitus asociovaný s karcinomem pankreatu – výsledky spektroskopie krevní plasmy
  B. Bunganič (Praha)


 • 12.00–13.30   Polední přestávka

Satelitní sympozium ABBVIE
Satelitní sympozium NOVARTIS


 • 12.30–13.30  Posterová sekce

Předsedající: J. Hoch, M. Kment

ZENIT

 • 13.30–15.00  Plenární zasedání ČGS
  Předsedající: M. Lukáš, O. Urban, F. Závada, J. Cyrany

 • 15.00–15.30  Přestávka na kávu

 • 15.30–17.00  Sekce CH2–K2

ZENIT

 • CH2: Nádory podjaterní krajiny
  Předsedající: Z. Zádorová, R. Keil

Karcinom pankreatu
        R. Gürlich (Praha)

Nádory Vaterovy  papily
       Z. Zádorova (Praha)

Stenty u nádorů podjaterní krajiny
       R. Keil (Praha)

Onkologická terapie
       M. Kubecová (Praha)

NADIR

 • I2: Hereditární neoplázie trávicího traktu
  Předsedající: J. Cyrany, A. Novotný

State-of-the-art: Role hereditárních syndromů v indukci karcinomu pankreatu
       P. Dítě (Brno)

Přínos nové generace sekvenování pro diagnostiku dědičných nádorových syndromů gastrointestinálního traktu
   L. Foretová (Brno)

Chemoprevence hereditárního kolorektálního karcinomu
  R. Hainer (Praha)

Registr pacientů s familiární adenomovou polypózou – výsledky centra
  J. Cyrany (Hradec Králové)

TYCHO+KEPLER

 • J2: Volná sdělení IV.
  Předsedající: J.Černoch, P. Kohout

Karcinom pankreatu – rizikové faktory a časné symptomy
       K. Kmochová (Praha)

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
      O. Urban (Ostrava)

Gentamicin submucosal lavage during per oral endoscopic myotomy (POEM): Is it necessary?
     J. Bayer (Praha)

Vodní výměna zvyšuje záchyt adenomů a hyperplastických polypů v pravé části tračníku
     P. Falt (Ostrava)

Screeningové kolonoskopie u seniorů nad 70 let
     I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)

Alfa1-antitrypsin ve stolici – marker enteropatie se ztrátou proteinů
     Z. Vaníčková (Praha)

Invaginace střevní u pacientů s potravinovou alergií, intolerancí či celiakie
    V. Compeľ (České Budějovice)

Variabilita snížení bolesti během koloskopie s vodní výměnou mezi jednotlivými endoskopisty
    P. Falt (Ostrava)

Pilotní studie – první zkušenosti s konfokální laserovou endomikroskopií v diagnostice GI léz
    M. Kollár (Praha)

LEO+VIRGO

 • K2: Volná sdělení V.
  Předsedající: V. Mandys, Z. Beneš

Graft versus host disease je vzácná, potenciálně letální komplikace po transplantaci jater
      I. Hejlová (Praha)

Hraniční indikace k laparoskopickým operacím v oblasti hiátu
     V. Drahoňovský (Praha)

Trakce krční páteře vede k signifikantním změnám tlaků horního i dolního jícnového svěrače
   J. Šťovíček (Praha)

Cornelia de Lange syndrom
  M. Černá (Ústí nad Labem)

Je dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy riziková? Observační studie
  R. Kroupa (Brno)

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí
  J. Nevoral (Praha)

Ulcus simplex recti -pohled chirurga
  L. Horák (Praha)

Perorální endoskopická myotomie (POEM). Prospektivní vyhodnocení 102 případů
  P. Štirand (Praha)

Pane doktore: „Mám celiakii?“ Diagnostické problémy
  V. Compeľ (České Budějovice)


sobota 14.11.2015

   ZENIT

 • 08.30–10.00   Videomaratón
 • Předsedající: V. Nosek, J. Záň

Extrakce hrudního drénu z tračníku
         J. Stehlík, M. Černá (Ústí nad Labem)

Obtížná diagnostika těžké proktosigmoiditidy ve vyšším věku
        M. Lukáš, M. jr. Lukáš, I. Vítková, R. Gurlich, M. Bortlík (Praha)

Nová generace cholangioskopie: digitální spyglass – diagnostický a léčebný přínos
        R. Husťak, J. Ušák, D. Kudlová, F. Závada, J. Martínek (Trnava)

Endosonograficky prováděná gangliolýza v rámci rutinního vyšetření pacientů s karcinomem               pankreatu
      B. Bunganič, M. Laclav, Š. Suchánek, M. Zavoral (Praha)

Bouveretův syndrom – endoskopické řešení vysokého ileu
      V. Kadlec, M. Široký, P. Vyhnálek (Pardubice)

Objemná, symptomatická duplikatorní cysta duodena
    V. Nosek, M. Řehoř (Jablonec nad Nisou )

Ampulektomie
    J. Hajer, Z. Zádorová (Praha)

Jícnová a žaludeční ESD v léčbě časných neoplázií
  J. Krajčiová, M. Kollár, J. Špičák, J. Martínek (Praha)

Radiofrekvenční ablace ve žlučových cestách   P. Volšanský, F. Neumann (Kolín) 

NADIR

 • 08.30–10.00  Workshop PS IBD
 • Předsedající: J. Koželuhová, V. Zbořil

Časná indikace k operaci u Crohnovy choroby
      Z. Šerclová, O. Ryska (Hořovice)

Záchranná terapie UC
      P. Drastich (Praha)

Nová biologika v aktualizovaných doporučeních podávání biologické léčby
      L. Hrdlička (Praha)

Současná pozice imunosupresiv
     V. Zbořil (Brno)


 • 10.00–10.30   Přestávka na kávu

ZENIT+NADIR

 • 10.30–12.00   Kontroverzní otázky v klinické praxi
 • Předsedající: L. Jurgoš, F. Závada

Načasování kolonoskopických kontrol po endoskopickém řešení neoplastických lézí tračníku
       J. Stehlík (Ústí nad Labem) vs. J. Cyrany (Hradec Králové)

Transanální chirurgie nebo endoskopická submukózní disekce?
        R. Procházka (Jablonec nad Nisou) vs. O. Urban (Ostrava)

Kolorektální karcinom s povrchovou submukózní invazí – je endoskopická terapie kurativní?
        I. Tachecí (Hradec Králové) vs. K. Kamarádová (Hradec Králové)


 • 12.00–12.20   Zakončení kongresu

Předsedající: K. Lukáš, Z. Zádorová, R. Keil, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá