Zápis z 1.zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP (SMG)


Dne 7.4.2016 proběhlo v Českých Budějovicích 1.zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP (SMG). Na základě hlasování byl předsedou SMG zvolen MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. a vědeckým sekretářem SMG MUDr. Pavel Klváňa ml. V rámci zasedání bylo mimo jiné řešeno zvýšení publikační a prezentační aktivity členů SMG i ostatních mladých gastroenterologů, překlady doporučených postupů Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) či systém postgraduálního vzdělávání.

Celý zápis z 1.zasedání výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP (SMG) naleznete zde.