Zástupci České gastroenterologické společnosti hovořili v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky


Dne 7. března 2017 se uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář s názvem „Novinky v gastroenterologii: Míří česká gastroenterologie do moderní Evropy?“ Seminář byl pořádán společně s Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Českou gastroenterologickou společností ČLS JEP.

Na úvod semináře vystoupil prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda ČGS ČLS JEP, který přítomné stručně seznámil s historií České gastroenterologické společnosti. Poté již následoval příspěvek na téma „Biologická léčba střevních zánětů v ČR – současný stav“. Zahraniční host, prof. Dr. Eduard F. Stange, hovořil na téma „Biologická léčba střevních zánětů v SRN“.

Během dopoledního semináře dále zazněly následující příspěvky –

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS – „Idiopatické střevní záněty – aktuální data z ÚZIS“

PhDr. Martina Pfeiferová, Pacientská organizace Pacienti IBD z.s. – „Postavení pacientské organizace v systému zdravotní péče“

 Prof. Stanislav Rejchrt, Ph.D – „Úhrada endoskopických a endo-terapeutických výkonů“

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. – „Endoskopie a endoskopická terapie v gastroenterologii“