Contact

Secretariat The Czech Society of Gastroenterology of the Czech Medical Association J.E.Purkyně provides:

PhDr. Martina Pfeiferová, phone: 604 898 604, e-mail: pfeiferova.martina@gmail.com

ISCARE a.s.

ČGS

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení
změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte
kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12

e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Executive Board

The Czech Society of Gastroenterology