1. ročník Ceny profesora Laty


Česká gastroenterologická společnost vyhlašuje 1. ročník Ceny profesora Laty s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma „Využití pokročilých technologií a postupů v digestivní endoskopii“.