Výbor ČGS
Předseda

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
ISCARE a. s.
Jankovcova 1569, 170 00 Praha 7

tel.: 234 770 299
fax: 234 770 300
e-mail: milan.lukas@email.cz
I. Místopředseda

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

II. interní gastroenterologická a hepatologická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci

tel.: 588 442 202
+420 731 664 001
e-mail: ondrej.urban@fnol.cz
II. Místopředseda

prim. MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.
Oblastní nemocnice Příbram
U nemocnice 84, 261 26 Příbram 1

tel.: 318 641 261
fax: 318 641 264
e-mail: filip.zavada@onp.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
2. interní gastroenterologická klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel.: 495 834 240
e-mail: jiri.cyrany@fnhk.cz
Pokladník

prim. MUDr. Vladimír Nosek

Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o.
Nemocniční 15, 466 60   Jablonec nad Nisou

tel.: 483 345 540
e-mail: nosek@nemjbc.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
ISCARE a. s.
Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění
Jankovcova 1569/2c, 170 04   Praha 7

tel.: 234 770 299
fax: 234 770 300
e-mail: mbortlik@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Přednosta interní gastroenterologické kliniky FN Brno
Jihlavská 20, 625 00   Brno

tel.: 532 233 387
e-mail: ahep@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06   Praha 5

tel.: 224 433 076
e-mail: radan.keil@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Ivana Líbalová
INTERGA, s. r. o.
Interní a gastroenterologická ambulance
Kosmická 537/2, 149 00   Praha 4

tel.: 272 931 054, 602 416 490
e-mail: i.libalova@volny.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21   Praha 4

tel.: 236 052 617
e-mail: jan.martinek@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21   Praha 4

tel.: 236 054 016
e-mail: julius.spicak@ikem.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
El. Krásnohorské 321, 738 01   Frýdek-Místek

tel.: 558 415 365
e-mail: vitekp@nemfm.cz, vitek@kolonoskopie.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.
II. interní klinika FNKV
Šrobárova 50, 100 34   Praha 10

tel.: 267 162 719
fax: 267 162 710
e-mail: zadorova@post.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jana Koželuhová
Oddělení gastroenterologie a hepatologie
I. Interní klinika, FN a LF UK v Plzni
Alej svobody 80, 304 60   Plzeň

tel.: 377 103 322
e-mail: kozeluhova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
IV. interní klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 08   Praha 2

tel.: 224 962 093
e-mail: klukas@vfn.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Přednosta ústavu patologie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34   Praha 10

tel.: 267 162 500
fax: 267 163 002
e-mail: mandys@fnkv.cz