Výbor ČGS
Předseda

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870/13, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 834 240 e-mail: ilja.tacheci@fnhk.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • koordinace
 • strategické aktivity výboruI. Místopředseda

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., MHA

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická, Zdravotníků 248/8, 779 00 Olomouc tel.: 731 664 00 e-mail: premysl.falt@fnol.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • koordinace
 • časopis
 • mladí gastroenterologovéII. Místopředseda

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice.,B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice; tel.: 387 876 701 e-mail: mbortlik@seznam.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • koordinace
 • věda a výzkum  (CGSG)
 • mladí gastroenterologové
 • spolupráce SÚKL
 • koordinátor PS IBD
 • registr CREdITVědecký sekretář

MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; tel.: 234 770 299 ; e-mail: dana.duricova@seznam.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • vzdělávání
 • věda a výzkum (CGSG)
 • propojení s vědeckými sekretáři dalších společností (chirurgie, onkologie, SGO, ORL atd.)Pokladník

prim. MUDr. Vladimír Nosek

Nemocnice Jablonec nad Nisou, gastroenterologické oddělení, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou tel.: 483 345 540 e-mail: nosek@nemjbc.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • přehled o sponzoringu a ekonomice v rámci partnerství
 • inovativní aktivityČlen výboru

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní gastroenterologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové tel.: 495 834 240 e-mail: jiri.cyrany@fnhk.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • SUKL, léková komise
 • FAP registr
 • volby
 • inovativní aktivity (kalkulátory, Choosing wisely ČR, aplikace pro dispenzarizace, aplikace příprava ke koloskopii)
 • vzděláváníČlen výboru

prim. MUDr. Luděk Hrdlička

ResTrial GastroEndo s.r.o., Sofijské náměstí 3404/3, Praha 12 e-mail: ludek.hrdlicka@post.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • sekce ambulantních GE
 • kvalita a ekonomika péčeČlen výboru

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4 tel.: 236 052 600 e-mail: tohu@ikem.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • vzdělávání (webináře ČGS)
 • věda a výzkum (CGSC)
 • mezinárodní a mezioborová spolupráceČlen výboru

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň, I. interní klinika, odd. gastroenterologie a hepatologie, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň tel.: 377 103 322 e-mail: kozeluhova@fnplzen.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • nová média
 • public relations
 • pacientské organizaceČlen výboru

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; tel.: 234 770 292 ; e-mail: milan.lukas@email.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • časopis
 • IBDČlen výboru

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

FN Hradec Králové, II. interní gastroenterologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové tel.: 495 834 240 e-mail: stanislav.rejchrt@fnhk.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • centra digestivní endoskopie
 • videoknihovna ČGS
 • kvalita a ekonomika péčeČlen výboru

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Fakultní nemocnice v Olomouci, II. interní gastroenterologická a geriatrická klinika, Zdravotníků 248/8, 779 00 Olomouc tel.: 588 442 202 e-mail: ondrej.urban@fnol.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • centra digestivní endoskopie
 • mezinárodní a mezioborová spolupráce
 • kvalita a ekonomika péčeČlen výboru

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. interní oddělení, El. Krásnohorské 321, 738 01  Frýdek-Místek tel.: 558 415 365 e-mail: vitek-petr@seznam.cz

Kompetence v rámci výboru ČGS:

 • nová media
 • public relations
 • webové stránky
 • inovativní aktivity
 • kvalita a ekonomika péčeČlen revizní komise

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

FN Motol, Interní klinika, vedoucí lékař úseku gastroenterologie, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5, tel. 224 433 076, mail: radan.keil@lfmotol.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jan Šťovíček

FN Motol, Interní klinika, gastroenterologie, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5;  e-mail:  jan.stovicek@fnmotol.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Interní klinika,  gastroenterologie a hepatologie, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, e-mail: ZadorovaZ@fnkv.cz