Výbor ČGS
Předseda

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Fakultní nemocnice v Olomouci, II. interní gastroenterologická a geriatrická klinika, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

tel.: 588 442 202
e-mail: ondrej.urban@fnol.cz
I. Místopředseda

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s., Jankovcova 1569, 170 00 Praha 7

tel.: 234 770 299
e-mail: milan.lukas@email.cz
II. Místopředseda

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

FN Hradec Králové, II. interní gastroenterologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel.: 495 834 240
e-mail: stanislav.rejchrt@fnhk.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870/13, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 834 240
e-mail: ilja.tacheci@fnhk.cz
Pokladník

MUDr. Vladimír Nosek

Nemocnice Jablonec nad Nisou, gastroenterologické oddělení, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 345 540
e-mail: nosek@nemjbc.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s., Jankovcova 1569/2c, 170 04   Praha 7

tel.: 234 770 299
e-mail: mbortlik@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Luděk Hrdlička

Oddělení gastroenterologie, Poliklinika Budějovická, Medicon a.s.,  Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

tel.: 261 006 310
e-mail: ludek.hrdlicka@post.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

FN Motol, Interní klinika, vedoucí lékař úseku gastroenterologie, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5

tel.: 224 433 076
e-mail: radan.keil@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4

tel.: 236 052 600
e-mail: tohu@ikem.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní gastroenterologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové; Interní oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín

tel.: 495 834 240
e-mail: jiri.cyrany@fnhk.cz
e-mail: jiri.cyrany@nemjc.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

tel.: 731 664 00
e-mail: premysl.falt@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. interní oddělení, El. Krásnohorské 321, 738 01  Frýdek-Místek

tel.: 558 415 365
e-mail: vitek-petr@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň, I. interní klinika, odd. gastroenterologie a hepatologie, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

tel.: 377 103 322
e-mail: kozeluhova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

II. interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel.: 495 834 240
e-mail: bures@lfhk.cuni.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IV. Interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie, U nemocnice 2, 128 08  Praha 2

tel.: 224 962 093
e-mail: karel.lukas@vfn.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4

tel.: 236 054 016
e-mail: julius.spicak@ikem.cz