Členství


KDE A JAK ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání výboru odborné společnosti.

Přihlášku ve formátu MS Word si můžete stáhnout ZDE.

Vyplněnou přihlášku doručte na adresu:

Centrální evidence členů ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Nebo vyplňte online přihlášku ZDE.

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12
e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek činí 400 Kč za ČLS JEP (jste-li členem více organizačních složek České lékařské společnosti  JEP, platí se pouze jedenkrát) + 550 Kč za ČGS (součástí je předplatné časopisu Gastroenterologie a hepatologie)

Členství v jednotlivých sekcích společnosti je pro členy ČGS zdarma.

Duální členství ČGS / ESGE

Na základě smlouvy mezi ČGS a ESGE o duálním členství nabízí Česká gastroenterologická společnost svým členům možnost zvýhodněného členství v European Society of Gastrointestinal Endoscopy za snížený poplatek 150 EUR. Více informací naleznete zde.

Pokud máte o zvýhodněné členství v ESGE zájem a jste členem ČGS, využijte prosím k registraci formulář Přihláška – Duální členství ČGS / ESGE, viz níže.

 

Žádost o snížení členského příspěvku ve formátu MS Word ke stažení ZDE.
Přihlášky