Biologická léčba IBD

Centra biologické léčby

V České republice jsou k podávání biologické terapie pacientům s idiopatickými střevními záněty (IBD) oprávněna tato centra.

V současné době je v ČR 45 center oprávněných indikovat a podávat biologickou terapii pacientům s IBD. Jejich počet se bude zvyšovat tak, aby území české republiky bylo pokryto rovnoměrněji a umožnilo stejnou dostupnost biologické terapie bez ohledu na místo bydliště. Rozšiřování počtu center souvisí i s celkovým trendem zvyšování počtu léčených pacientů a posouvání biologické léčby do časnějších fází onemocnění, kdy je tato terapie účinnější. Většina lékařů pracujících v těchto centrech současně participuje na aktivitách Pracovní skupiny pro IBD při České gastroenterologické společnosti.