Pacientské organizace

logo Pacienti IBD

 

 

crohn.cz

Pacientská organizace Pacienti z.s. vznikla se záměrem informovat, pomáhat a sdružovat pacienty s nespecifickými střevními záněty jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida.

Zakládající členy pacientské organizace motivuje jejich osobní zkušenost s onemocněními a chtějí umožnit ostatním zainteresovaným vytvořit reálný i virtuální prostor pro setkávání, výměnu informací a přátelskou podporu. Virtuálním prostorem je právě web crohn.cz, internetové fórum crohn.cz a facebooková stránka sdružení.

Více informací o organizace naleznete na webových stránkách: www.crohn.cz

 

 

ILCO pacientské organizace

 

 

České ILCO, z.s. – dobrovolné sdružení stomiků

 

České ILCO bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřuje se k legislativě, která se týká stomiků a snaží se naplňovat své poslání, tedy zlepšovat stomikům život a pomáhat jim v návratu do normálního života.

Více informací na webových stránkách: www.ilco.cz

 

 

Celiak Pacientské organizace

 

 

 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. se zaměřuje na pomoc lidem, kteří jsou kvůli nesnášenlivosti lepku odkázáni na bezlepkovou dietu. Bezlepková dieta je celoživotním údělem při nemocech jako celiakie či Duhringova dermatitida.

Webové stránky celiak.cz a facebookové profily “Společnost pro bezlepkovou dietu” a “Mladí celiaci” fungují jako komunikační platforma, kde pacienti najdou nejen v začátcích léčby podporu, důležité informace o nemoci, o principech bezlepkové diety, pozvánky na společností pořádané akce a jiné.  Stránky jsou pravidelně aktualizovány, a návštěvníci tak na nich najdou spolehlivé a přesné informace.
Zároveň společnost vydává edukační materiály (např. brožura “Bezlepková dieta – Jde to i bez lepku”).

 

Více informací najdete na www.celiak.cz a zmiňovaných facebookových profilech.