Kontakt

Sekretariát České gastroenterologické společnosti ČLS JEP zajišťuje:

PhDr. Martina Pfeiferová, mob: 604 898 604, e-mail: pfeiferova.martina@gmail.com

ČGS

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení
změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte
kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12

e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Výbor

České gastroenterologické společnosti