Gastro-endoskopická sekce sester ČAS


Vážené a milé kolegyně a kolegové,

určitě budete souhlasit s tvrzením, že nelékařský zdravotnický personál je podstatnou a důležitou součástí lékařského týmu. Jsme registrovaní pod Českou asociací sester a dále v jednotlivých odborných sekcích. Začátkem tohoto roku vznikla myšlenka vytvořit pracovní skupinu pro gastroenterologické a endoskopické sestry přímo na stránkách ČGS ČLK JEP.

Cílem je umožnit přístup k aktuálním informacím v oblasti obecné gastroenterologie, endoskopie a tím přispět k vzájemné spolupráci s lékaři v tomto oboru. Nově vzniklý prostor na stránkách ČGS nabízí odpovědi na otázky celoživotního vzdělávání, informace o připravovaných odborných akcích, novinky v legislativě, nové endoskopické výkony a postupy, edukační materiály apod.

Kontaktní údaje

Dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na jednotnou emailovou adresu (při zpětné vazbě je nutné sledovat i spam):

gastrosestry@gmail.com

 

Odborná podpora pro sestry

Dokumenty a doporučené postupy vypracované v souladu s platnou legislativou a ve shodě s guidelines ČGS ČLS JEP (ke stažení):

Ošetřovatelský standard ke gastroskopii

Dvoustupňová dezinfekce endoskopů

 

Zápisy z jednání výboru HGS sester a newslettery

  1. Jednání HGS sester_28.1.2022
  2. Jednání HGS sester_12.4.2022
  3. Jednání HGS sester_11.12.2022

 

 

Složení výboru gastro-endoskopické sekce sester ČAS:
Předsedkyně

Ing. Andrea Brucknerová

IKEM Praha

andrea.brucknerova@ikem.cz
Místopředsedkyně

Marcela Gabrielová

KNTB Zlín

gabrielova@bnzlin.cz
Členka výboru

Bc. Petra Absolonová, MBA

MOÚ Brno

petra.absolonova@mou.cz