Mladí gastroenterologové


Zápisy z jednání výboru SMG

Newsletter SMG


Na zasedání výboru ČGS dne 18. března bylo schváleno v souladu s platnými stanovami ČGS založení Sekce mladých gastroenterologů  (viz. Zápis ze zasedání výboru ČGS 18.3.2015, bod 10)


Zakládajícími členy jsou ( bez titulů):
Déduchová A., Falt P., Kajzrlíková Mikoviny I., Klvaňa P. ml., Lukáš M., Matušinská K., Pipek B., Shon F., Štěpán M.
Volba výboru Sekce mladých gastroenterologů  proběhne v rámci 9th International Workshop Ostrava Live Endoscopy 2015, který se koná dne 19. 6. 2015 v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Záměrem sekce je sdružovat členy ČGS do dovršených 36 let věku bez ohledu na odborné zaměření nebo typ vykonávané praxe. SMG je partner pro komunikaci mezi výborem ČGS a mladými gastroenterology v otázkách specifických potřeb mladých lékařů jako jsou: postgraduální vzdělávání, odborné stáže, zvýhodněné členství v zahraničních odborných společnostech, formování vědeckých projektů, pořádání vlastního odborného setkání. Založením sekce jsou sledovány především následující cíle:

Aktuální informace v diskusním fóru ČGS – Mladí gastroenterologové.

Podmínky členství:

  1. pro vstup do sekce je nutné členství v ČGS
  2. věk méně než dovršených 36 let věku
  3. členství automaticky zaniká dovršením věku 36 let
  4. členství je zdarma

Podpora mladých gastroenterologů při aktivní účasti na UEGW a DDW.

Členství v mezinárodních odborných organizacích.

Složení výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS:
Předsedkyně

MUDr. Barbora Pipek e-mail: barbora.pipek@vtn.agel.cz
vědecký sekretář

MUDr. Pavel Klvaňa ml. e-mail: klvanap@gmail.com


Členové výboru (v abecedním pořadí):
MUDr. Martin Lukáš e-mail: lukasm@iscare.cz
MUDr. Michal Štěpán e-mail: michal.stepan@vtn.agel.cz