Mladí gastroenterologové


Zápisy z jednání výboru SMG

Newsletter SMG

Záměrem sekce je sdružovat členy ČGS do dovršených 36 let věku bez ohledu na odborné zaměření nebo typ vykonávané praxe. SMG je partner pro komunikaci mezi výborem ČGS a mladými gastroenterology v otázkách specifických potřeb mladých lékařů jako jsou: postgraduální vzdělávání, odborné stáže, zvýhodněné členství v zahraničních odborných společnostech, formování vědeckých projektů, pořádání vlastního odborného setkání. Založením sekce jsou sledovány především následující cíle:

Aktuální informace v diskusním fóru ČGS – Mladí gastroenterologové.

Podmínky členství:

  1. pro vstup do sekce je nutné členství v ČGS
  2. věk méně než dovršených 36 let věku
  3. členství automaticky zaniká dovršením věku 36 let
  4. členství je zdarma

Podpora mladých gastroenterologů při aktivní účasti na kongresech.

Členství v mezinárodních odborných organizacích.

Složení výboru Sekce mladých gastroenterologů ČGS:
Předsedkyně

MUDr. Denisa KYSELOVÁ (ERHARTOVÁ)

IKEM Praha

denisa.erhartova@ikem.cz
vědecký sekretář

MUDr. Eva Evinová 

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

eva.evinova@vtn.agel.cz


Členové výboru (v abecedním pořadí):
MUDr. Štěpán Šembera

FN Hradec Králové

sembera.stepan@gmail.com
MUDr. Martin Vašátko

ISCARE Praha

vasatkomartin@seznam.cz