Podpora mladých gastroenterologů při aktivní účasti na kongresech

Výbor České gastroenterologické společnosti podpoří finančně mladé gastroenterology, kteří se aktivně účastní nejvýznamnějších akcí oboru

 1. Podporuje se účast na kongresech UEGW, DDW, ESGE a ECCO a to jak prezenční tak online.
 2. Věk účastníka musí být maximálně 35 let v době prezentace a účastník musí být členem ČGS a Sekce mladých gastroenterologů ČGS.
 3. Tématika abstraktů, které ČGS podpoří:
  1. Klinická a experimentální gastroenterologie, endoskopie a související (i kombinovaná) témata
  2. Nepodporují se témata s čistě hepatologickou a chirurgickou tématikou (zde by se očekávala podpora ČHS a chir. společnosti).
 4. Posterová prezentace se podporuje částkou 10 000 CZK
 5. Přednáška se podporuje částkou 10 000 CZK
 6. Aktivní účasti se nesčítají, tj. maximální podpora na 1 kongres činí 10 000 CZK (např. pokud bude mít účastník 2 přednášky nebo přednášku a poster, platí se pouze 10 000 CZK)
 7. Jeden účastník může mít max. 2 podpory ročně, přičemž nesmí jít o totožné prezentace (tj. téma prezentace může být stejné, ale konkrétní údaje, data se musí lišit).
 8. Účastník je povinen uvést na prezentaci logo ČGS s textem „Supported by Czech Society of Gastroenterology“.
 9. Žádost o podporu aktivní účasti je odeslána naskenovaná s podpisem žádajícího spolu s potvrzením o přijetí prezentace (posteru) nejméně měsíc před konáním akce na adresu sekretariátu ČGS: pfeiferova.martina@gmail.com.
 10. Žadatel se zavazuje zaslat kopii certifikátu o účasti a odprezentovanou prezentaci / poster na adresu sekretariátu ČGS po konání akce. Tímto je potvrzena skutečná účast účastníka na akci.
 11. Žadatel se zavazuje prezentovat prezentaci /poster i v rámci národního gastroenterologického kongresu. Podpora se vyplácí až po tomto výročním kongresu ČGS a bude vyplacena na účet žádajícího.
 12. Žadatel se zavazuje prezentovat prezentaci /poster/ i v rámci národního gastroenterologického kongresu( České a slovenské/nebo Slovenské a české endoskopické dny, vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny nebo gastroenterologický kongres).
 13. Po splnění všech podmínek (s vyjímkou podmínky 11) bude účastníkovi vyplacena na účet požadovaná částka. Doložení splnění podmínky 11  bude i poté  (po přidělení podpory) vyžadováno a její nesplnění může mít za následek vrácení podpory a neudělení podpory v budoucnu.
 14. Výše podpory se může v jednotlivých letech měnit podle ekonomické situace ČGS.
 15. Podpora může být rozhodnutím výboru rozšířena ad hoc i na jiné významné kongresy

Žádost o podporu aktivní účasti na kongresu ke stažení ZDE