Sekce ambulantních gastroenterologů

Vážení kolegové, milí přátelé,

vítejte na webových stránkách Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS.

Na tomto místě najdete praktické a aktuální informace, užitečné soubory a aplikace ke stažení, oznámení o plánovaných a probíhajících akcích a mnoho dalšího.


O nás

 • Sekce ambulantních gastroenterologů sdružuje lékaře-gastroenterology působící v ambulantní sféře, jejím cílem je hájit společné zájmy a prosazovat společné cíle této specifické skupiny ambulantních specialistů. Více o záměrech a plánech Sekce najdete ZDE
 • Složení zvolené rady sekce
  • MUDr. Luděk Hrdlička, předseda rady Sekce
  • MUDr. Michal Pročke, prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF a MUDr. Pavel Klvaňa, členové rady Sekce
 • Zájemci o členství v Sekci ambulantních gastroenterologů se mohou hlásit ZDE. Členství v sekci je pro členy ČGS ČLS JEP zdarma.
 • Na podzim 2019 bylo členy sekce založeno Sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii (SPGE). Při vyjednávání o úhradách v rámci Dohodovacího řízení, ale i při jiných jednáních s plátci zdravotní péče, je totiž relevantním partnerem jen zástupce poskytovatelů a nikoliv odborná společnost nebo její sekce či pracovní skupina. Proto jsme SPGE založili jako nástroj k prosazování našich ekonomických zájmů. Jinak se činnost i členská základna sekce i SPGE úzce prolínají,  sekce navíc provozuje edukativní aktivity. Proto bychom uvítali Vaše duální členství v sekci i SPGE i Vaše  zplnomocnění k zastupování v dohodovacím řízení.  Více na: https://www.spge.cz/

Ke stažení


Plánujeme

 • Účast na jednáních s MZČR a plátci zdravotní péče: problematice úhrad zdravotní péče se věnujeme prostřednictvím sesterského SPGE (Sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii), které je v tomto ohledu servisní organizací vynucenou aktuální legislativou – více na https://www.spge.cz/ .
 • Organizace vzdělávacích akcí: Sekce ambulantních gastroenterologů se bude podílet na organizaci vzdělávacích akcí a odborných diskusních fór, např. formou speciální sekce v rámci každoročních Vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů i jiných odborných akcí.

Zápis ze zasedání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP

 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 12. 4. 2017 – zde
 • Zápis z jednání volební komise SAG 2017 ke stažení zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 24. 1. 2018 – zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 1. 4. 2019 – zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 8. 6. 2020 – zde
 • Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 19.5.2021 – zde
 • Zápis z ustavující schůze rady Sekce ambulantních gastroenterologů ze dne 21.10.2021 – zde

Kontaktní informace

 • Jakékoli dotazy, připomínky či návrhy můžete zasílat mailem na adresu pfeiferova.martina@gmail.com nebo na adresu ludek.hrdlicka@post.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

MUDr. Luděk Hrdlička, předseda rady Sekce ambulantních gastroenterologů

MUDr. Michal Pročke, prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF a MUDr. Pavel Klvaňa, členové rady Sekce