26. Hradecké gastroenterologické dny (HGD 2024)


HGD inz 178x130

 26. Hradecké gastroenterologické dny (HGD 2024) se budou konat 7. – 8. března 2024 ve vzdělávacím centru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Ústřední téma bude Endoskopista 24/7, zaměřené na praktické aspekty akutní endoskopie.