Výběrové řízení na pořadatelství kongresu


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 36. Českého a Slovenského gastroenterologického kongresu 2019.

Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 17. 11. 2017 na adresu 1. místopředsedy ČGS ČLS JEP MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D.
ondrej.urban@vtn.agel.cz a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace na schůzi výboru ČGS dne 29. 11. 2017 v 18h v Hotelu Clarion v Ostravě.