4. národní kongres o kolorektálním karcinomu (4. NKKK)


web: http://www.crc2017.cz/