9. Sympozium o idiopatických střevních zánětech – Píštěle u idiopatických střevních zánětů


Adresa: IV. interní klinika VFN a 1:LF UK Praha, U Nemocnice 2, Praha 2
Pozvánka s programem ke stažení zde.