HANDS ON TRAINING


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

den před naším tradičním LIVE přenosem pořádáme hands on kurzy pro zájemce z řad endoskopických lékařů a sester.

K tréninku bude k dispozici 5 stanovišť na Endoskopickém odd. IKEM, 3. patro.:

  1. Léčba krvácení (hemostáza) a perforace     (1 lékař a 1 sestra)
  2. Polypektomie a EMR                                       (lékař nebo dvojice lékař a sestra)
  3. EUS – FNAB                                                       (lékař + sestra nebo jen lékař)
  4. ERCP na sofistikovanéím modelu                (lékař, ev. lékař a sestra)
  5. Koloskopie – technika                                      (lékař)

Mezi školiteli budou zkušení endoskopisté (např. Dr. Veselini, doc. Hucl, dr. Štirand, Dr. Beneš, Dr. Wohl, doc. Martínek, doc. Drastich, dr. Pekárek, Dr. Suchánek)

Termíny jsou pro všechny typy kurzů (probíhají paralelně)

1. 13.00-13.50

2. 14.00-14.50

3. 15.00-15.50

V případě zájmu se registrujte mailem na adrese gapc@ikem.cz (paní Petráňová) a napište jméno lékaře (ev. sestry), typ kurzu a čas, který preferujete. Pokud termín bude volný, bude Vám mailem místo potvrzeno, pokud bude termín obsazen, bude Vás paní Petráňová informovat o jiných volných místech.

Vzhledem k tomu, že počet míst je limitován, doporučujeme včasnou registraci.