PROGRAM TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA V ČR – SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY


Program naleznete zde a zvací dopis zde.