Specializační kurz – Endoskopická hemostáza a terapie perforace v GIT (zvířecí model)


Kurz je určen pro lékaře před atestací.

Kapacita: 10 – 12 lidí.

Účastnický poplatek: bez poplatku.

Více informací: http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/teoreticke-kurzy/