XIII. Beskydský endoskopický workshop


Webové stránky místa konání: www.nemfm.cz

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA –  vitekp@nemfm.cz