XXVIII. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP