Abdominální sonografie žlučníku a žlučových cest


130221

V nakladatelství Grada vychází kniha doc. MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph.D. –  Abdominální sonografie žlučníku a žlučových cest

Cílem knihy je formou kazuistik popsat roli abdominální sonografie jako základní zobrazovací modality při diagnostice onemocnění žlučníku a žlučových cest. Uvedeny jsou jednak kazuistiky obvyklé, kde je abdominální sonografie jedinou diagnosticky dostačující zobrazovací metodou, jednak kazuistiky složité, kdy sonografie vyslovuje pouze suspekci či diferenciální diagnostiku, a dále i kazuistiky raritní, ve kterých je abdominální sonografie (i přes nálezy na ostatních zobrazovacích metodách) spolu s interpretací klinických souvislostí právě tím vyšetřením, které vede ke správné diagnóze a k nasměrování léčby. Důraz je kladen na patřičný rozbor anamnézy, fyzikálního vyšetření a laboratorních výsledků. Kazuistiky jsou názorně fotograficky dokumentovány.

https://www.grada.cz/abdominalni-sonografie-zlucniku-a-zlucovych-cest-12132/