Aktuální informace o vakcinaci IBD pacientů dle současného pokynu MZ ČR


Na základě aktuálního rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR došlo k rozšíření skupiny chronicky nemocných pacientů, jimž může být poskytnut kód pro registraci do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19.

Do aktuálního seznamu byli nově zařazeni i nemocní s idiopatickými střevními záněty (viz příloha), a to s platností od pondělí 12.4.2021.

Nadále zůstává i možnost vakcinace pacientů s IBD v ordinacích jejich praktických lékařů.

Za výbor ČGS

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., koordinátor Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty