Časopis Gastroenterologie a hepatologie právě vydává své 3. číslo.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si oznámit, že časopis Gastroenterologie a hepatologie právě vydává své 3. číslo.

Rád bych upozornil na výjimečný článek autorů M. Kliment et al Endoscopic drainage of pancreatic fluid collections – 6 years’ experience at a tertiary referral gastroenterological center in a period 2006–2012.
Autoři analyzují výsledky endoskopické drenáže symptomatických pankreatických pseudocyst nebo ohraničených tekutinových pankreatických kolekcí u 54 nemocných. Transmurální drenáže byly provedeny konvenčním přístupem duodenoskopem (CTD) nebo pod endosonografickou kontrolou (EUD). Výsledky ukázaly vysokou efektivitu obou těchto postupů (90, resp. 94 %), přičemž přínos EUS spočívá především u nemocných se žaludečními varixy a v nepřítomnosti vyklenutí stěny žaludku. Při přísné selekci pacientů není mezi oběma přístupy zásadní rozdíl v krátkodobých i v dlouhodobých výsledcích.

Bližší informace v Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 199–207 nebo na webových stránkách časopisu Gastroenterologie a hepatologie (www.csgh.info), kde naleznete archiv všech čísel a nový kreditovaný autodidaktický test.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
šéfredaktor časopisu